MÜŞTERİ GİRİŞİ  Kayıt Ol
Hakkımızda

HİZMET SÖZLEŞMESİ:
1. TARAFLAR
1.1 WHMCSTR İnternet ve Bilişim Teknolojileri:
"WHMCSTR" olarak Anılacaktır.
1.2 1.2 Müşteri:
WHMCSTR'nin sağladığı ürün ve hizmetleri satın alarak kullanmaya başlayan veya kullanmaya devam eden kişi, kurum veya kuruluşları ifade eder. Müşteri bilgileri, whmcstr.net'e üye olurken ya da ürünü satın alırken girilen veya telefon, e-posta gibi kanallarla beyan edilen bilgilerdir. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri'ye aittir.

1.3:
Taraflar, bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ VE REVİZE EDİLMESİ


2.1
İşbu sözleşme, Müşteri'nin Whmcstr'den ürün/hizmeti satın almak istediğini bildirmesi/başvurması (çevrimiçi satışlar için Müşteri'nin whmcstr.net web sitesine giriş anı) itibarı ile taraflar arasında kurulmuş hale gelir.

2.2
Sözleşme, Müşteri'nin Whmcstr'den ürün/hizmeti almaya devam ettiği sürece ve yasa gereği Müşteri bilgilerinin saklanması gereken süre boyunca geçerlidir.

2.3
Whmcstr, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini revize etme, yürürlükten kaldırma veya işbu sözleşmeye yeni bir madde ekleme insiyatifine sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik revizyon olarak kabul edilecek ve işbu sözleşmenin altında yer alan revizyon tarihi bölümü güncellenecektir. Tüm değişiklikler revizyonun yapıldığı andan sonraki 24 saatin akabinde yürürlüğe girer. Whmcstr, revizyonu bildirme zorunluluğu taşımaz. Yapılan revizyon, 24 saat içerisinde Müşteri tarafından okunup, onaylanmış, kabul edilmiş sayılır.

3. TANIMLAR

Lisanslı Yazılım Ürünleri:
Domaine bağlı lisanslanan ve sadece tanımlanan domainde kullanımına izin verilen, eklenti ve modüllerdir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme, Whmcstr'nin Müşteri'ye sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve kullanım aşamalarını düzenleyecektir.

5. SORUMLULUKLAR

Whmcstr'nin ve Müşteri'nin karşılıklı sorumlulukları hizmet alanına göre aşağıdaki belirtilmiştir:

5.1 Lisanslı Yazılım Ürünleri


5.1.1 Ücretsiz Kurulum:
Sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri, Whmcstr'den ücretsiz kurulum talebinde bulunabilir.

5.1.2 Teknik Destek ve Sürüm Güncelleme:
Müşteri Satın alınan modül ile ilgili ödemiş olduğu ücret içerisinde 1 Yıllık Güncelleme & Destek paketini ödemiş sayılır. Aktivasyon tarihinden itibaretn 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Sürüm ve Destek Paketinden Yararlanabilir. Destek Paketi sona erdikten sonra Müşteri ilgili hizmete ait Güncelleme & Destek Paketi süresini uzatabilir veya yıl sonunda oluşturulan Güncelleme ve Destek Faturasını ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Güncel Sürümden ve destek paketinden yararlanmak isteyen müşteri bu paketi aktif tutmak zorundadır.

5.1.3 Support & Update Paketi:
Müşteri Support&Update Paketini yenilemeyi Bıraktığı tarih & yenileme yapacağı tarih aralığında ki ödenmemeiş tüm destek güncelleme ücretini ödiyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.4 Transfer İşlemi:
Müşterilerimiz firma içerisinde ürün transfer işlemi gerçekleştiremez. Bu yönde gelen talepler reddedilecektir.

5.2 Diğer Sorumlulukları


* Müşteri'ye ait whmcstr.net müşteri hesabına giriş için kullanılan veya hizmetlere bağlı olan her türlü kullanıcı adı, şifre, parola vb. gizli bilginin güvenliği Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu oluşabilecek zarar veya kayıptan whmcstr sorumlu değildir.
* Müşteri ile whmcstr arasında gerçekleşen çağrı merkezi, e-posta, destek talebi, canlı destek ve diğer tüm iletişim kanallarında taraflar saygı ve geleneksel örf, adet,ahlak kurallarına uygun şekilde görüşmelidir. Müşteri'nin bu görüşmelerde herhangi bir küfür, saygısız veya üslupsuz dil kullanması durumunda whmcstr, Müşteri'nin üyeliğini ve tüm hizmetlerini iade yapılmaksızın tek taraflı olarak sonlandırabilir, Müşteri hakkında yasal işlem başlatabilir ve dilerse müşteriden yazılı özür dilekçesi talep edebilir. Hizmetlerin durdurulması sonucu, Müşteri tarafında oluşabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan whmcstr sorumlu değildir.

* Hizmet süre bitimleri, önemli güncellemeler vb. durumlarda kullanılan Müşteri'nin hesabına bağlı iletişim bilgilerinin güncel ve geçerli olması Müşteri'nin sorumluluğundadır.
* Satın Alınan Tüm ürünlerde Lisans Sistemi bulunmaktadır. Müşteri bu noktada satın aldığı ürünleri korumak ile yükümlüdür. satın alınan hizmetlerin lisansız farklı sitelerde çalıştırılmaya çalışması durumunda ve/veya Şifreleme üzerinde Kırma/kırdırmaya yönelik fiilen bir eyleminin tespiti halinde iade yapılmaksızın ürün hizmetleri iptal edilecek ve iş hukuksal olarak devam ettirilecektir. Bu noktada müşteri WHMCSTR'nin uğrayacağı & beyan edeceği Tüm zararı ödemeyi kabul ve taahüt eder.

Karalama/Kötüleme: Müşteri sorumlulukları arasında firmayı karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında ya da başka platformda bu tarz kampanyalar düzenlendiği takdirde hesap sorgusuz ve sualsiz olarak sunucularımızdan silinerek, tüm hizmetleri geri iade yapılmaksızın kapatılacaktır.firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.3 İptal & İade
Whmcstr tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin iptal & iade süreçleri "İade Şartları" kapsamında gerçekleştirilir.

5.3.1 Ödemenin Aksatılması
Müşteri Satın almış olduğu ürün ile ilgili ödemeyi düzenli ödemeyi kabul ve taahüt eder. ödemenin aksatılması ve/veya yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak belirlenen ve faturaya yansıtılacak olan gecikme ücretini ödiyeceğini peşinen kabul eder.

6. GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince e-posta yoluyla yapılan yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. Tarafların yazışmalarda kullanacağı e-posta adresleri aşağıda belirtilmiştir: Whmcstr’nin yazışmalarda kullanacağı e-posta adresi: info@whmcstr.net, muhasebe@whmcstr.net Müşteri’nin yazışmalarda kullanacağı e-posta adresleri: Whmcstr.net müşteri hesabında kayıtlı e-posta adresi kullanılacaktır. Whmcstr tarafından SMS hatırlatmalarında kullanılacak SMS gönderici başlığı: 08503029266

8. TEKNİK DESTEK

Müşteri WHMCSTR tarafından desteğe ihtiyaç duyduğu zaman yalnızca WHMCSTR üzerinde kayıtlı hesabı üzerinden destek bildiriminde bulunması durumunda destek alabilir. Farklı Platform ve Whatsapp üzerinden iletişime geçilmesi/destek istenilmesi durumunda hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. Müşteri bu durumda Desteği Yalnızca web sitesi üzerinden açılacak destek kaydı üzerinden işlem yapabileceğini kabul ve taahüt eder.

9. LİSANSLI TEMA ALAN ADI DEĞİŞİMİ:

Müşteri Temalarını devredemez , satamaz yalnızca kendisine ait domainlerde değişiklik hakkını talep edebilir. Şuan Güncel Tema alan adı değişikliği $30'dır. Müşteri Yılda 1 Defa değişim talebinde bulunabilir.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Son Revizyon Tarihi: 05.07.2021